Język angielski

Angielski w przedszkolu Mamy Czas to świetna przygoda dla każdego malucha. Metoda oparta na zabawie, rymach i dużej dawce muzyki gwarantuje szybkie efekty. Naszym celem jest uwrażliwienie dziecka na melodykę języka angielskiego, kształtowanie umiejętności słuchania, rozumienia i mówienia w tym języku. Autorski program zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej a materiał językowy wprowadzamy stopniowo, często powtarzając poznane słówka i zwroty. Równie często chwalimy i nagradzamy, motywując tym samym do dalszej pracy!


W naszym przedszkolu poznajemy nowe oraz szlifujemy znane nam już zwroty angielskie słuchając bajek i baśni, śpiewając niezliczoną liczbę piosenek.