Kadra

PRACOWNICY: 
  1. Katarzyna Bielecka -nauczyciel o specjalności: pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie)

  2. Beata Paciorek- nauczyciel o specjalności pedagogika wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, w trakcie studiów magisterskich o specjalności: pedagogika edukacyjna integracyjna i włączająca- (termin ukończenia -czerwiec 2015 rok), Akademia Pedagogiki Specjalnej i.m. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  1. Beata Urbańska, logopeda dyplomowany (Uniwersytet Warszawski), terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel mianowany- filologia polska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie)

  2. Aleksandra Małowiejska- studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, Universidad de Valladolid w Hiszpanii.